SON EKLENENLER

2020 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Yasal Faizi İle Ödensin

Türk Eğitim Sen'in Danıştay nezdinde açmış olduğu dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 2020/730 E., 2022/4736 K. sayılı kararıyla, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte 2019 yılı Akademik çalışmalara yönelik geçiş hükmü öngörmeyen eksik düzenlemenin iptaline karar verildi.
09 Haziran 2023 15:58

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından tüm Devlet üniversitelerine gönderilen 13.03.2023 tarih ve 12635 sayılı yazıda ise, Yükseköğretim  Yürütme Kurulunun  15.02.2023  tarihli  toplantısında  alınan karar gereği 2019  yılı  içerisinde  yapılan  akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir. Bahsi geçen yazıya istinaden üniversitelerde başvurular alınmaya başlamıştır. Ancak akademik personele yapılacak ödemelerde 2020 yılı için öngörülen tutarların baz alınacağı üniversiteler tarafından dile getirilmektedir. Son dönemde artan enflasyon dikkate alındığında, bu durum mağduriyet yaşanmasına sebebiyet verecektir.

Türk Eğitim Sen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazıda,  yaşanacak hak kaybının önlenmesi açısından, akademik teşvik ödeneğinin 2020 yılından itibaren yasal faiz işletilerek ödenmesi için  tüm üniversitelere talimat gönderilmesini  talep etti.

İlgili yazı için tıklayınız

İlgili karar için tıklayınız

SENDİKA BÜLTENİ

SENDİKA HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER