SON EKLENENLER

Doğum borçlanması memurların emekliliğinde ve emekli keseneğinde değerlendirilir mi?

Kadın memurun doğum borçlanması süreleri emeklilikte geçerli hizmet olarak kabul edilmekte ise de emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi mümkün değildir.
25 Mayıs 2023 18:34

5510 sayılı Kanunun "sigortalıların borçlanabileceği süreler" başlıklı 41. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların, kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan sürelerinin borçlandırılarak, borçlandırılan sürelerinin de sigortalılıklarına sayılacağı,

5434 sayılı Kanunun Ek 18. maddesinin birinci fıkrasında, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2, 3, 4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınacağı,

5434 sayılı Kanunun Ek 72. maddesinde, personel mevzuatına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını ödemeleri halinde aylıksız geçen izin sürelerinin emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirileceği,

Hükme bağlanmıştır.

Bu düzenlemeler gereğince 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesine göre 5434 sayılı Emekli Sandığına tabi olarak görev yapan personelden 5510 sayılı Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca doğum borçlanması yapanların sigortalı hizmet bildirimlerinde bu süreleri de sigortalılık süresi olarak bildirilmekte ve bu süreleri 2829 sayılı Kanun uyarınca diğer sigortalı süreleri ile birlikte emeklilikte geçerli çalışma sürelerinde değerlendirilmek üzere birleştirilmekte dolayısıyla doğum borçlanması süreleri emeklilikte geçerli hizmet olarak kabul edilmektedir.

Ancak sözü edilen doğum borçlanması sürelerinin 5434 sayılı Kanunun Ek 18. maddesinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra" ibaresi dikkate alınarak doğum borçlanması sürelerinde bir görevde bulunulmamış olması nedeniyle kişilerin bu sürelerinin emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi mümkün değildir.

MEMURLAR.NET

SENDİKA HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER