SON EKLENENLER

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Ünvanın Geri Alınmasına İlişkin  Mahkemeden Bir  İptal Kararı Daha

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, yükseköğretim kurumlarının bazı lisans programlarından mezun olanların 657 Sayılı Kanun'un 36/A-5 maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayıldığına karar verilerek derece ve kademelerine bir derece eklenmiştir. Ancak akabinde YÖK görüş değiştirerek, 17/01/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında "Çocuk Gelişimi" ile "Çocuk Sağlığı ve Gelişimi" programı mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri unvanını kullanabileceklerine ve söz konusu programların birbirine eşdeğer olduğuna, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Bölümü, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümü, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, Çocuk Gelişimi ve Aile Ekonomisi Yaygın Eğitim Bölümü, Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi Bölümü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü, Çocuk Gelişimi ve Eğitim Öğretmenliği Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Eğitim Programı, mezunlarının ise yeterliliklerinin farklı olduğundan dolayı Sağlık Bilimleri Lisansiyeri unvanını kullanmalarının uygun olmadığına, ancak geçmişe yönelik bir hak kaybının yaşanmaması için söz konusu kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olduğuna karar verilmiştir. YÖK’ün kararında bu kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olduğu belirtilmesine rağmen, bazı kurumlar tarafından geçmişte verilen bir derece geri alınmakta ve hatta kişilere geriye dönük olarak borç çıkarılmaktadır.
15 Mayıs 2024 17:24

TES üyesi adına açılan davada ise, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2024/212 E., 2024/653 K. Sayılı kararı ile “Bu durumda Mesleki Eğitim Fakültesinin Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümünün Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Anabilim dalından 27/06/2005 tarihinde mezun olup, 20/12/2010 tarihinde göreve başlayan davacının, 17/01/2018 tarihinden önce mezkur bölümden mezun olduğu görüldüğünden sağlık lisansiyeri sayılmaya devam etmesi gerektiği, bu nedenle Sağlık Lisansiyerlerine tanınan haklardan faydalanması gerektiği, davacının mezun olduğu bölüm itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36. maddesi gereğince Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmadığı yönünde verilen kararın geçmişe yönelik bir hak kaybının yaşanmaması için söz konusu kararın alındığı 17/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olduğu, davacının belirtilen tarihten önce mezun olması sebebiyle sağlık lisansiyeri unvanını kullanmaya devam edeceği ve sağlık lisansiyerlerine tanınan haklardan faydalanacağı açık olduğundan, mesleğe giriş ve kademesine eklenen bir derecenin iptal edilmesine ilişkin işlemin geri alınarak derece ve kademesine 1 derecenin eklenmesi talebiyle yapılan başvurunun Milli Eğitim Bakanlığının 11/12/2023 tarih ve 91801615 sayılı işlemi uyarınca reddine ilişkin Sincan Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 17/12/2023 tarih ve 92229426 sayılı işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, davacının işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal hak kayıplarının tazmini Anayasa’nın 125. maddesinin gereği olup, varsa işlem nedeniyle davacının uğradığı parasal hak kayıplarının, idareye başvuruda bulunma tarihi olan 29/11/2023 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.” gerekçesine yer verilerek işlem iptaline ve yoksun kaldığı parasal hak kayıplarının tazminine karar verilmiştir.

SENDİKA BÜLTENİ

SENDİKA HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER