SON EKLENENLER

TES, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe Dava Açtı.

Türk Eğitim-Sen, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe Dava Açtı.
14 Mayıs 2024 17:46

TES tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

14.05.2024 tarih ve 32546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi ile 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe “(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının%50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın%50’si alınarak belirlenir.” hükmü eklenmiştir. Bilindiği üzere, sözlü sınav sistemi, objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmayan, her türlü suistimale, ayrımcılığa, adam kayırmacılığa açık, denetlenmesi imkânsız bir sınav şeklidir. Bu sebeple, Türk Eğitim Sen olarak sözlü sınava karşı olduğumuzu her platformda dile getirmekteyiz. Ayrıca 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin hükümlerinin iptali talebiyle daha önce de Danıştay nezdinde sendikamızca dava açılmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak, 14.05.2024 tarih ve 32546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi ile 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe eklenen “(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının%50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın%50’si alınarak belirlenir.” hükmünün öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile dava konusu düzenlemenin dayanağını oluşturan 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin ikinci fıkrasının somut norm denetimine tabi tutulmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talebiyle Danıştay 2. Dairesinin 2024/1725 E. Sayılı dosyası ile dava açtık.

SENDİKA BÜLTENİ

SENDİKA HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER