SON EKLENENLER

EBS, ÖMK taslağındaki eksikleri ve önerileri TBMM Millî Eğitim Komisyonu üyelerine bildirdi

EBS, TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda yapılan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi ile ilgili görüşmelere katılarak, görüş ve önerilerimizi dile getirdik, eksikliklerin giderilmesini, öğretmenlerin talep ve beklentilerinin karşılanmasını istedi.
04 Temmuz 2024 19:26

EBS tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Komisyonda, teklif üzerinde sendikamızın görüşlerini ifade eden Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Çakırcı, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra yeni bir düzenlemenin TBMM'ye sunulmasını kıymetli bulduklarını kaydetti. Teklifte rotasyonun yer almamasını önemsediklerini belirten Çakırcı, “Uzman öğretmen ve başöğretmenlikte sınav şartının kaldırılmasını kıymetli buluyoruz. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için aranan öğretmenlikte geçmiş hizmet süresi, daha önce beyan ve taahhüt edildiği üzere, 5 ve 10 hizmet yılı olarak düzenlenmelidir” dedi. 

Bakanlık bünyesinde millî eğitim uzmanı, Bakanlık müfettişi, il millî eğitim müdürü ve yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, şube müdürü, araştırmacı, eğitim müfettişi ve yardımcısı, eğitim uzmanı kadrolarına atananlara, uzman/başöğretmenlik ünvanı alma hakkının tanınması gerektiğini ifade eden Çakırcı, şöyle devam etti: “Akademide gerçekleştirilecek hazırlık eğitimi ‘dönemi’ net olarak belirlenmeli, hazırlık eğitimi süresince öğretmen adaylarına tanınan hakların yetersizliği gözetilerek süre bir yılı geçmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Öğretmen adaylarına ilişkin mali ve sosyal hükümler kapsamında öğretmen adayı olarak geçirilen sürelerin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespiti ile öğretmenlikte/uzman öğretmenlikte geçmiş sayılacak sürelerin tespitinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Öğretmen adaylarına ödenmesi öngörülen ücretin, 9/1 kadrolu öğretmenler için öngörülen ücretten daha düşük olmaması sağlanmalıdır. Ek ders ücreti birim miktarındaki adaletsizliğin giderilmesini sağlamak üzere ek ders birim ücretine esas gösterge rakamının, yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen’in toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirdiği ve müzakere ettiği şekilde (230) düzenlenmesi yerinde olacaktır.” 

Öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından 5 yıl boyunca ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi, sağlık ile işsizlik arasında tercihte bırakmaya zorlayan, öğretmenler odasında ayrımcılık oluşturan sözleşmeli öğretmenlik ile öğretmenlik mesleğini ve öğretmenin itibarını zedeleyen, öğretmen istihdamında ucuz işçiliğe dönüşen ücretli öğretmenlik uygulamasına derhal son verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi gerektiğini söyleyen Çakırcı, “Hazırlık eğitiminin başlangıç tarihinden itibaren öğretmen adaylığı/sözleşmeli öğretmenlik/kadrolu öğretmenlikte toplam 4 yıllık hizmet süresini tamamlayanlara yer değişikliği hakkı sağlayacak bir düzenleme getirilmelidir” şeklinde konuştu. 

Taslakta eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirmede ön sınav, yönetici yetiştirme programı, program sonrası sınav gibi üç aşamalı bir süreç öngörülmüş olmasına rağmen yöneticiliğin devamı ve yöneticilik hakkının müktesebatı konusunda bir düzenlemenin getirilmemesinin önemli bir eksiklik olduğunun altını çizen Çakırcı, “Yönetici olmaya hak kazanmış, ehliyetini ve yetkinliğini ispatlamış yöneticilerin, kurumsal bilgi birikimi ve tecrübelerinin aktarılmasını sağlayacak bir düzenleme getirilmeli, bu bağlamda dört yıllık görev süresi sınırlaması kaldırılmalı, yöneticilik göreviyle birlikte kurum ve yer değişikliği hakkı tanınmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Sağlık sorunları sebebiyle mesleğin gereğince ifasının mümkün olmadığı hâller dışında öğretmen yeterliliklerinin tek boyutlu ve sınırlı bir inceleme/teftiş raporuyla tespitinden ve öğretmenin bu şekilde memur kadrolarına atanmalarından kaçınılmasını isteyen Çakırcı, şöyle konuştu: “Adli ve idari soruşturmaya maruz kalınması sonucunu doğuran mesnetsiz ve delilsiz itham, şikâyet ve suç isnatları nedeniyle müsebbiplerine yönelik idari ve adli soruşturma/kovuşturma gereğinin düzenlenmemesi taslakta göze çarpan bir diğer önemli eksikliktir. Öğretmenlik mesleği özelinde adil ve ölçülebilir bir başarı/ödüllendirme sistemi açısından başarı/üstün başarı belgesi ve ödül verme yetkisi, Bakanlıkça belirlenecek mesleğe özgü başarı/yetkinlik kriterleri çerçevesinde il millî eğitim müdürlerine verilmelidir.”

Taslak hakkındaki değerlendirmemiz ile taslakta yer almasını gerekli gördüğümüz hususları komisyon üyelerine yazılı olarak ilettik: 

-Uzman öğretmenlikte 10 yıl, başöğretmenlikte 20 yıl şartı aranması uzun bir süredir. Komisyon başkanı Mahmut Özer’in Millî Eğitim Bakanı iken vadettiği uzman öğretmenlik için 5 yıl, başöğretmenlik için 10 yıl hizmet süresi şartının aranacağı yönündeki sözleri hayata geçirilmelidir. 

-İl millî eğitim müdürü ve yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, eğitim müfettişi, şube müdürü, araştırmacı, eğitim uzmanı kadrolarında bulunanlara da “Uzman/Başöğretmenlik” ünvanı ve hakları verilmeli; idari hiyerarşideki yerleri, görev ve sorumlulukları esas alınarak mali hakları iyileştirilmelidir. 

-Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik kaldırılmalıdır. 

-Öğretmenlerin aile bütünlüğünün sağlanması için 3 yıl çalışma şartı kaldırılmalıdır. 

-Öğretmen adaylarının Akademide geçirdikleri süreler hizmet süresine dâhil edilmelidir. 

-Eğitim kurumları yöneticileri görevlendirme değil, kadrolu olarak atanmalı, kendilerine iller arası yer değişikliği hakkı verilmelidir. 

-Ek ders birim ücretlerinde artış yapılarak, ek ders gösterge rakamı 230’a çıkarılmalıdır. 

-Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan yönetici ve öğretmenlere ilave tazminat verilmelidir. -Akademi hazırlık eğitim dönemindeki sürelerdeki belirsizlik giderilmeli, 4 dönemlik süre hiçbir şekilde bir yılı geçmemelidir. 

-Akademiye alınan öğretmen adaylarına verilecek ücret, 9/1 kadrolu öğretmen için öngörülen ücret kadar olmalıdır. 

-Müfettiş raporu ile yetersiz görülen öğretmenlerin memur kadrosuna atanması keyfîliklere kapı aralanmayacak şekilde düzenlenmelidir. 

-Öğretmenler gününde tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye ödenmelidir. 

-Doktora, yüksek lisans, ücretli öğretmenlik ve memur kadrolarında geçen süreler uzman/başöğretmenlik başvuru süresinde dikkate alınmalıdır. 

SENDİKA BÜLTENİ

SENDİKA HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER